"/> ЭКСПОРТ, ИМПОРТ ХИЛИЙН ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

ЭКСПОРТ, ИМПОРТ ХИЛИЙН ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

 

 

ГҮНИЙ ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН ТАЛБАЙД ХИЙСЭН 2017 ОНЫ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТООН МЭДЭЭ

1 “АБТЭМА-1” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх  

 

2 “Интердесижн” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх

 

3 “Материал импекс гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх

 

4 “Монгол шуудан” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх

 

5 “Монгол транс” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх

 

6 “Монгол экспресс” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх

 

7 “Прогресс транс” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх

 

8 “Ти ай ложистик” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх
9 “Туушин” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх
10 “Улаанбаатар импекс” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх
11 “Эрин интернэйшнл” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх
12 “АБТЭМА-2” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх
13 “Олон улсын ачаа тээшийн газар” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх

ГҮНИЙ ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН БҮСЭД АЖИЛЛАХ ХУВААРЬ

Гүний гаалийн хяналтын бүсэд ажиллах хуваарь  

1

1 дүгээр сар

Нээх

2

2 дугаар сар

Нээх

3

3 дугаар сар

Нээх

ЗӨВЛӨМЖ

Сэдэв

Файл

1

Бодис бараа бүтээгдэхүүн импортлоход бүрдүүлэх бичиг баримт

Үзэх

2

Зорчигчийн хувийн хэрэглээ

Үзэх

3

Импортын сав, баглаа, боодолд тавигдах шаардлага, хэрэглээ

Үзэх

4

Мал амьтаны гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний экспорт, импортын хяналт шалгалт

Үзэх

5

Мал, амьтаны гаралтай бүтээгдэхүүнд экспорт, импортын хууль эрх зүй, бүрдүүлэх бичиг баримтын хяналт шалгалтын дараалал

Үзэх

6

Савласан хүнсний бүтээгдэхүүний шошгололтод тавих шаардлага

Үзэх

7

Тамхи импортлох үеийн хяналт

Үзэх

8

Ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний экспорт импортод тавигдах шаардлага, бүрдүүлэх бичиг баримт

Үзэх

9

Ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний импортын хяналт

Үзэх

10

Хүнс импортлоход тавих шаардлага

Үзэх

11

Хүнсний бүтээгдэхүүний импортод тавигдах шаардлага

Үзэх

12

Эм биобэлдмэлийн чанарын хяналт

Үзэх

13

Эм, биобэлдмэл, түүхий эд бүтээгдэхүүн импортлоход дагаж мөрдөх хууль эрх зүйн актууд

Үзэх

14

Эм, эмийн хэрэгслийг импортлоход тавигдах шаардлага

Үзэх

15

Эрүүл ахуйн тухай хууль

Үзэх

16

Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний импортын хяналт

Үзэх

 

  ГҮНИЙ ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН ТАЛБАЙД ХИЙСЭН 2018 ОНЫ 1-Р САРЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТООН МЭДЭЭ

1 “АБТЭМА-1” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх  

 

2 “Интердесижн” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх

 

3 “Материал импекс гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх

 

4 “Монгол шуудан” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх

 

5 “Монгол транс” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх

 

6 “Монгол экспресс” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх

 

7 “Прогресс транс” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх

 

8 “Ти ай ложистик” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх
9 “Туушин” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх
10 “Улаанбаатар импекс” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх
     
12 “АБТЭМА-2” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх
13 “Олон улсын ачаа тээшийн газар” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх

 

          ГҮНИЙ ГААЛИЙН ХЯНАЛТЫН ТАЛБАЙД ХИЙСЭН 2018 ОНЫ 2-Р САРЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТООН МЭДЭЭ

1 “АБТЭМА-1” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх  

 

2 “Интердесижн” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх

 

3 “Материал импекс гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх

 

4 “Монгол шуудан” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх

 

5 “Монгол транс” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх

 

6 “Монгол экспресс” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх

 

7 “Прогресс транс” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх

 

8 “Ти ай ложистик” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх
9 “Туушин” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх
10 “Улаанбаатар импекс” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх
     
12 “АБТЭМА-2” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх
13 “Олон улсын ачаа тээшийн газар” гүний гаалийн хяналтын талбайд хийгдсэн хяналт шалгалтын тоон мэдээ Үзэх

 

 

 

 

 

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ФОТО ЗУРАГ

1 ДҮГЭЭР САР

2 ДУГААР САР

3 ДУГААР САР