"/> ХӨДӨЛМӨР НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ТУСГАЙ ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

ХӨДӨЛМӨР НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ, ТУСГАЙ ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН УДИРДАМЖ
1. Нийслэлд банк, даатгал болон төрийн зарим байгууллагад хяналт шалгалт хийх удирдамж

2017.03.16

02-01/185

Үзэх
2. Хөнгөн хүнсний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хяналт шалгалт хийх удирдамж

2017.03.15

02-01/184

Үзэх
3.  Худалдаа үйлдвэрлэл үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа ААНБ-д хяналт шалгалт хийх

 2017.03.30

02-01/240

 Үзэх
ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
1. Хөнгөн хүнсний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад

2017.03.13

01

Үзэх
2. Нийслэлийн агенлагуудад зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх хөтөлбөр    2017.03.15  Үзэх 
ЗӨВЛӨМЖ
1. Аж ахуйн нэгж байгууллагын ажил олгогчдын хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилгоор дараах зөвлөмж 2017.01.24 Үзэх
2. Уул уурхайн техник ашиглалтын аюулгүй ажиллагааг хангах зөвлөмж 2017.02.13 Үзэх
3. Болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлье 2017.02.13 Үзэх
4. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангахад аж ахуйн нэгж, байгууллагын удирдах албан тушаалтан, инженер, техникийн ажилтнуудын үүрэг оролцоо 2017.03.11 Үзэх
5. Морь унаач хүүхдүүдийн  аюулгүй байдлыг хангах 2017.03.03 Үзэх
6. Аж ахуйн нэгж байгууллагын аюулыг хуудасны загвар 2017.03.06 Үзэх
7. Үйлдвэрлэлийн талбай, ажлын хэсэг, ажлын байрны зохион байгуулалт 2017.03.13 Үзэх
8. Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний тухай 2017.03.13 Үзэх
9. Өндрийн ажлын аюулгүй ажилгаа 2017.03.13 Үзэх
10. Аюулгүй  байдлаа хангаж ослоос сэргийлье 2017.03.13 Үзэх
11. Хамгаалалтын гутал 2017.03.13 Үзэх
12. Хамгаалах дуулгын зориулалт 2017.03.13 Үзэх
13. Нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулах 2017.03.15 Үзэх
14. Эмнэлгийн хуудас олгох 2017.03.15 Үзэх
15. Эрүүл мэндийн даатгалын тусламж үйлчилгээ 2017.03.15 Үзэх
МЭДЭГДЭЛ
1. Барилга угсралтын үйл ажиллагаа явуулж буй, аж ахуйн нэгж байгууллагад 2017.02.22

02-01/628

Үзэх
2. Арьс шир, ноос ноолуур боловсруулах үйлдвэрүүдэд 2017.02.20

02-01/603

Үзэх
3. Уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж, иргэдэд 2017.02.20

02-01/602

Үзэх
4. Хайрга, дайрга олборлох тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгж байгууллагад 2017.03.06

02-01-001/28

Үзэх
5. Хөнгөн үйлдвэрийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэгч нарт 2017.02.20

02-01/613

Үзэх
6. Үйлдвэрлэл эрхлэж буй ажил олгогч, хөдөлмөр эрхлэж буй ажилтан нар ажлын байрны эрүүл ахуйн нөхцөл, ажилчдын эрүүл мэндийн асуудалд онцгой анхаарал тавьж, аливаа өвчлөл хордлогоос урьдчилан сэргийлэн ажиллах МЭДЭГДЭЛ хүргүүлж байна. 2017.03.15

02-01-001/50

Үзэх

 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭ

Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагуудад төлөвлөгөөт шалгалт хийх тухай

НМХГ-ын даргын баталсан 2017.03.15-ны өдрийн 02-01/184 тоот “Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагуудад төлөвлөгөөт шалгалт хийх” удирдамжийн дагуу “Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж байгууллагуудад төлөвлөгөөт шалгалт хийх” удирдамжийн дагуу  “Таванбогд менежмент”, “Космотрейд”, “Номин тав трейд”,  “Таванбогд фүүдс”, “Таванбогд фольксваген”, “Таванбогд трейд” ХХК -уудад 4.6, 4.1.2 хяналтын хуудсаар хяналт шалгалт хийж  9%-тай үргэлжилж байна.


Банк, даатгал болон төрийн байгууллагад хяналт шалгалт хийх тухай 

НМХГ-ын даргын баталсан 2017.03.16-ны өдрийн 02-01/185 тоот “Банк, даатгал болон төрийн байгууллагад хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамжийн дагуу “Банк, даатгал болон төрийн байгууллагад хяналт шалгалт хийх тухай” удирдамж батлагдан банк даатгал болон төрийн байгууллагад хяналт шалгалт эхлүүлэх мэдэгдэл хүргүүллээ.

 

 


Хөнгөн, хүнсний үйлдвэрүүдэд төлөвлөгөөт шалгалт хийх тухай

НМХГ-ын даргын баталсан 2017.03.30-ны өдрийн 02-01/240 “Хөнгөн, хүнсний үйлдвэрүүдэд төлөвлөгөөт шалгалт хийх” удирдамжийн дагуу  “Хүнс Комплекс”  “Таванбогд менежмент”, “ОБ пластик” ХХК -уудад 4.6, 4.1.2 хяналтын хуудсаар хяналт шалгалт хийгдэж байна. Шалгалт 15%-тай үргэлжилж байна.