ТАМГЫН ГАЗАР

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дэд дарга С.Даваасүрэн

Өрөөний тоот: 515

Холбоо барих утас: 80860003

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дэд дарга Б.Батшагай

Өрөөний тоот: 405

Холбоо барих утас: 80860002

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Тамгын газрын дарга М.Баянмөнх

Өрөөний тоот 521

Холбоо барих утас: 80860004

 

ТАМГЫН ГАЗРЫН ХЭЛТСҮҮД