“ХҮҮХЭД НЭГ БҮРИЙН ТӨЛӨӨ” САЙН ҮЙЛСИЙН АЯНЫ ХҮРЭЭНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 “Хүүхэд нэг бүрийн төлөө” сайн үйлсийн аяны хүрээнд Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын хэлтэс нь Цөмийн энергийн комиссын Ажлын алба, “Ач” анагаах ухааны их сургууль, Монголын шүдний мэргэжилтний холбоотой хамтран Монголын СОС хүүхдийн хотхонд  “Цацраг бидний амьдралд” сэдэвт сургалт, танин мэдэхүйн арга хэмжээг зохион байгууллаа.