ЭРҮҮЛ МЭНД, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

ХЭЛТСИЙН ДАРГА Д.ЦЭНД-АЮУШ

Үндсэн чиг үүрэг

Эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын хяналтын хэлтэс нь Нийслэлийн хүн амыг эрүүл аюулгүй орчинд, ажиллаж, амьдрах, сурч хүмүүжих нөхцлийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн хяналт шалгалтыг хуулийн хүрээнд хийж, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх, сургалт, сурталчилгаа явуулах үндсэн чиг үүрэгтэй юм. Тус хэлтэс нь дараах 8 чиглэлээр хяналт тавиж ажилладаг. Үүнд:

Хүнсний эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналт

Хүн амын хоол хүнсний эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, хүнсний чиглэлийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн ажлын байрны гадаад болон дотоод орчин, ажилчдийн эрүүл мэндийн байдал, бараа бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын нөхцөл, аюулгүй байдалд тавих хяналт шалгалтыг лабораторийн шинжилгээтэй хийж, аюулгүй байдлын үнэлгээ, дүгнэлт өгөх;

Орчны эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналт

Хүрээлэн буй орчин болох, агаар, хөрс, усны бохирдол, эрүүл ахуйн хэм хэмжээ, нөхцөл шаардлагыг үнэлэх, дүгнэх, ахуйн хэрэглээний болн гоо сайхан, соёлын бараа бүтээгдэхүүн, тэдгээрийн үйлчилгээ, барилга байгууламж, ажилчдад хяналт тавих, лабораторийн шинжилгээт хяналтыг хийж, эрүүл ахуйн үнэлгээ, дүгнэлт өгөх

Хүүхэд, өсвөр үеийн эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналт

Сургуулийн өмнөх болон ерөнхий боловсролын сургууль, их, дээд сургуулийн  болох, агаар, хөрс, усны бохирдол, эрүүл ахуйн хэм хэмжээ, нөхцөл шаардлагыг үнэлэх, дүгнэх, ахуйн хэрэглээний болн гоо сайхан, соёлын бараа бүтээгдэхүүн, тэдгээрийн үйлчилгээ, барилга байгууламж, ажилчдад хяналт тавих, лабораторийн шинжилгээт хяналтыг хийж, эрүүл ахуйн үнэлгээ, дүгнэлт өгөх

Халдвар судлалын хяналт

Нийслэлийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагууд, эм хангамж, ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн байгууллагуудрын үйл ажиллагаанд Эрүүл мэндийн тухай, Эрүүл ахуйн тухай, Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хуулиуд болон түүнд нийцүүлэн гаргасан стандарт, тушаал, шийдвэр, дүрэм, журмын хэрэгжилтийн байдалд хяналт тавих

Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ чанар-

Эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагуудын бүтэц үйл ажиллагаа, оношлогоо, эмчилгээний стандартын хэрэгжилтэнд хяналт тавих, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн болон мэргэжлийн алдаа, түүний улмаас хүний амь нас, эрүүл мэнд хохирсонтой холбоотой иргэний гомдлыг шалгаж дүгнэлт гаргах

Эм, биобэлдмэлийн хяналт-

Эм хангамжийн байгууллагын стандартын хэрэгжилт, эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүний импорт, экспорт, үйлдвэрлэл, хадгалалт, тээвэрлэлт, түгээлтийн зохистой дадал, чанар аюулгүй байдалд хяналт тавих; Эмнэлэг, эрүүл мэндийн байгууллагуудын эмнэлгийн тусламж үйлчилгэээнд хэрэглэж буй эм, эмнэлгийн хэрэгслийн чанар аюулгүй байдалд хяналт тавих

Боловсролын хяналт

Боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах,

Соёлын хяналт

Соёлын өвийн хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулах;

МАНАЙ ХАМТ ОЛОН

 

ХОЛБОО БАРИХ 

1 Дорждэрэм Цэнд-Аюуш Хэлтсийн дарга 99003515
2 Төвшинтөгс Улзмаа Хэлтсийн ахлах, Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч 99192864
3 Базаржав Байгальмаа Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч 95010826
4 Мантай Ариунаа Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч 96641500
5 Нямхүү Чанцалдулам Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын ахлах байцаагч 99993498
6 Доржжамц Оюунбилэг Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч 88097420
7 Сүхээ Отгонжаргал Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч 90080858
8 Онхор Алтантуул Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч 99046873
9 Бямбасүрэн Золбоо Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч 99247860
10 Нороврэнцэн Одончимэг Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч 99029644
11 Эрдэнэбаатар Номин Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч  99018265
12 Мандшир Мөнхгэрэл Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч 99994051
13 Чинбат Батцэцэг Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 99026818
14 Моонон Нэргүй Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч 99134445
15 Цэрэндагва Идэрбат Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 88066130
16 Энхтайван Сарнай Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 88007311 94007311
17 Чойжилсүрэн Энхтуяа Боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч 91919900
18 Алтангэрэл Мөнхзаяа Боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч 98989929
19 Самбуу Лхагвадулам Боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч 99189247
20 Алтантүлхүүр Танан-Эрдэнэ  Боловсролын хяналтын улсын байцаагч 99072702
21 Бэгзсүрэн  Лхагвасүрэн Боловсролын хяналтын улсын байцаагч 89116555
22 Хөхлам Цогоо Боловсролын хяналтын улсын байцаагч  99113354
23 Чимэд-Очир Дариймаа Соёлын хяналтын улсын байцаагч  99088464