ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАНДОЛООДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арвандолоодугаар хуралдаан 2017 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 2 асуудал хэлэлцлээ.

Нэгдүгээр асуудал

Ачаа тээврийн үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын дүнгийн тухай

Хоёрдугаар асуудал

Автомашины засварын ажил эрхэлж буй аж ахуй нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын дүнгийн тухай

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР