“ИРГЭН БҮР ЭРСДЭЛГҮЙ ОРЧИНД” САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД ШӨНИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

“Иргэн бүр эрсдэлгүй орчин” байгаль орчны хяналтын сарын аяны хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/609 дугаартай захирамжийн хэрэгжилтэд 2017 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр НМХГ-ын БОГУУХХ, ХУД дэх МХХ-ийн улсын /ахлах/ байцаагчид хамтран шөнийн эргүүл шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ.
Шалгалтаар тусгай зөвшөөрөл нь цуцлагдсан “Бат-Адар” ХХК нь хайрга шигшиж байсан зөрчил илэрлээ.
Тус компанийн үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шалгаж байна.