"/> “ИРГЭН БҮР ЭРСДЭЛГҮЙ ОРЧИНД” САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД ШӨНИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

“ИРГЭН БҮР ЭРСДЭЛГҮЙ ОРЧИНД” САРЫН АЯНЫ ХҮРЭЭНД ШӨНИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

“Иргэн бүр эрсдэлгүй орчин” байгаль орчны хяналтын сарын аяны хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын 2017 оны А/609 дугаартай захирамжийн хэрэгжилтэд 2017 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр НМХГ-ын БОГУУХХ, ХУД дэх МХХ-ийн улсын /ахлах/ байцаагчид хамтран шөнийн эргүүл шалгалтыг хийж гүйцэтгэлээ.
Шалгалтаар тусгай зөвшөөрөл нь цуцлагдсан “Бат-Адар” ХХК нь хайрга шигшиж байсан зөрчил илэрлээ.
Тус компанийн үйл ажиллагааг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шалгаж байна.