ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАНТАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арвантавдугаар хуралдаан 2017 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 2 асуудал хэлэлцлээ.

Нэгдүгээр асуудал

Амралт сувилал, аялал жуулчлалын баазуудын үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийсэн тухай

Хоёрдугаар асуудал

Арьс ширний үйлдвэрүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийсэн дүнгийн тухай