АВТО ТЭЭВРИЙН ШАЛГАН БҮРТГЭХ ТОВЧООНД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

Нийслэлийн Засаг даргын А/594 тоот захирамжийн дагуу Нийслэлд байгалийн голомтот болон хүн, мал амьтны гоц халдварт өвчний халдвар зөөгдөн орохоос урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Баруун туруун Автотээврийн шалган бүртгэх товчоонд Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар, СХД-ийн Онцгой байдлын хэлтэс, СХД-ийн Цагдаагийн 1-р хэлтэс хамтран хяналт шалгалт явуулж байна.