“МОНГОЛ ТҮМНИЙ ЁС ЗҮЙ, ЁС СУРТАХУУНЫ ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ” НОМЫН ТАНИЛЦУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА БОЛЖ БАЙНА

Мэргэжлийн хяналтын байгууллага нэгдсэн тогтолцоонд шилжсэний 15 жилийн ойг тохиолдуулан Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын дарга, Улсын ерөнхий байцаагч Н.Цагаанхүүгийн бүтээсэн “МОНГОЛ ТҮМНИЙ ЁС ЗҮЙ, ЁС СУРТАХУУНЫ ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ” номын танилцуулах үйл ажиллагаа болж байна.

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР