ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАНДӨРӨВДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арвандөрөвдүгээр хуралдаан 2017 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 2 асуудал хэлэлцлээ.

Нэгдүгээр асуудал

Тусгай үйлчилгээний авто баазуудын үйл ажиллгаанд хяналт шалгалт хийсэн дүнгийн тухай

Хоёрдугаар асуудал

Хүлэмж, газар тариалангийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд хяналт шалгалт хийсэн дүнгийн тухай

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР