МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГАД АЖИЛЛАЖ БАЙСАН ҮЕ, ҮЕИЙН АХМАД БУУРЛУУДДАА ХҮНДЭТГЭЛ ҮЗҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР