ХУУЛЬ БУСААР БАРИСАН ИДЛЭГ ШОНХОР ШУВУУГ БУЦААН НУТАГШУУЛЛАА

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газраас 2017.09.10-ны өдөр Баруунтуруун АТШБТовчоогоор нэвтрэхийг завсан 05-84УНП улсын дугаартай микробус/макрогоор/ авто машиныг шалгахадзөвшөөрөлгүй Эдлэг шонхор шувуу тээвэрлэсэн тул авто машиныг журмын хашаанд сатуулж иргэнийг 300,000 төгрөгний торгуулийн арга хэмжээ авч НМХГ, НБОГ, Монголын шувуу хамгаалах төв ТББ-тайхамтран байгальд нь эргэн нутагшуулах ажлыг зохион байгуулж ажиллалаа.
Зөвшөөрөлгүй ан, амьтан агнасан тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхийг АНХААРНА УУ.

АН, АМЬТАН БАЙГАЛЬ ДЭЛХИЙГЭЭ ХАЙРЛАЯ!!!!