ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАНГУРАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арвангуравдугаар хуралдаан 2017 оны 09 дүгээр сарын 20-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 3 асуудал хэлэлцлээ.

Нэгдүгээр асуудал

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2017 оны эхний хагас жилийн эд хөрөнгийн тооллого хийсэн дүнгийн тухай

Хоёрдугаар асуудал

Судалгаа шинжилгээ, хил гаалийн болон аюулгүйн үзлэг шалгалтад цацрагийн үүсгүүр ашиглаж буй байгууллагуудад төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийсэн дүнгийн тухай

Гуравдугаар асуудал

Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж буй эх барих, эмэгтэйчүүдийн эмнэлэгүүдэд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийсэн дүнгийн тухай

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР