ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАНХОЁРДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арванхоёрдугаар хуралдаан 2017 оны 09 дүгээр сарын 13-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 3 асуудал хэлэлцлээ.

Нэгдүгээр асуудал

Мод, модон материалын төрөлжсөн захад хийсэн шалгалтын дүнгийн тухай

Хоёрдугаар асуудал

Мэдээлэл харилцаа холбооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагад хийсэн шалгалтын дүнгийн тухай

Гуравдугаар асуудал

Аюултай хог хаягдал үүсгэгч авто засварын газруудад хяналт шалгалт хийсэн дүнгийн тухай

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР