ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАННЭГДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арваннэгдүгээр хуралдаан 2017 оны 09 дүгээр сарын 06-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 5 асуудал хэлэлцлээ.

Нэгдүгээр асуудал

Рентген оношилгооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй эмнэлэг болон шүдний эмнэлгүүдэд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт 

Хоёрдугаар асуудал

Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалт

Гуравдугаар асуудал

Хөнгөн, хүнсний үйлдвэрүүдийн хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаанд хяналт шалгалт 

Дөрөвдүгээр асуудал

Нийслэлийн  Дүүргүүдийн  Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсүүдэд хийсэн урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт

Тавдугаар асуудал

Авто машин угаалгын газруудын үйл ажилгаанд хийсэн хяналт шалгалт

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР