УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БАЙНГЫН ХЯНАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА

МХЕГ-ын даргын баталсан 01/42 тоот удирдамжийн хүрээнд нийслэлийн хэмжээнд цацрагтай харьцан ажиллаж буй ажиллагчдын мэргэжлээсээ шалтгаалан авч буй шарлагын тунд урьдчилан сэргийлэх хяналтыг сар бүрийн 25-наас 31-ний өдрүүдэд тогтмол хийж гүйцэтгэж байна.

2017 оны 08 дугаар сард цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа явуулж буй 119 байгууллагын 602 цацрагтай ажиллагч хамрагдлаа.

Цацрагтай холбоотой үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуй нэгж байгууллагууд цацрагтай ажиллагчийг мэргэжлийн шарлагын хувийн тунгийн хяналтад дээрх хугацаанд тогтмол хамруулж байхыг зөвлөж байна.