МЭДЭГДЭЛ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

Нийслэлийн Баянзүрх, Баянгол, Чингэлтэй, Сүхбаатар, Сонгинохайрхан дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт зэмшил газраа зориулалтын дагуу ашиглаагүй ил задгай авто зогсоолд машин худалдаалж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад “Газрын тухай” хуулийг хэрэгжүүлж, зориулалтын дагуу газар ашиглах тухай мэдэгдэл хүргүүллээ.