ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн аравдугаар хуралдаан 2017 оны 08 дугаар сарын 23-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар “Жижиг амьтны мал эмнэлэг, мал эмнэлгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалт“-ын талаар хэлэлцлээ.

 

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР