ХОРИГЛОСОН БҮСЭЭС МАЛ ГАРГАХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Нийслэлийн Засаг даргын ногоон хөгжил, агаарын бохирдлын асуудал хариуцсан орлогч даргын 2017-03-12-нд баталсан Нийслэлийн мал аж ахуй эрхлэхийг хориглосон бүс нутагт ажиллах ажлын удирдамжийг дагуу хориглосон бүс дэх малчдын нарийвчилсан судалгааг гаргаж Чингэлтэй дүүргийн Онцгой комиссоос 10 дугаар сарын 01-ний дотор зөвшөөрсөн бүсэд гаргах талаар 38 малтай өрхөд шаардлага өгч, хамтарсан ажлын хэсэг өрх бүрээр явж, адуу 3, үхэр 566, хонь 146, ямаа 411 нийт 1126 толгой мал байршиж байна. 
Мөн тус дүүргийн 16,17,19 дүгээр хороодод малтай 37 өрх айлд МЭДЭГДЭХ ХУУДАС хүргүүлэн ажиллаж байна.

 

 

 

 

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС