МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙЛЭЭ

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын Газрын даргын баталсан 02-01/539  тоот удирдамжын дагуу 2017 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 8 хороодын мал эмнэлгийн үйл ажиллагаанд Боловсрол,  Барилга, Хөдөлмөрийн хяналтын чиглэлээр урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийлээ.

 

 

 

 

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС