НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ ТАЛБАЙД ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЭЛЖ БУЙ ИРГЭДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОГСООЖ, НҮҮЛГЭЛЭЭ

     Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн дарга, холбогдох улсын ахлах байцаагчид, Газрын алба, Дүүргийн Үйлдвэр үйлчилгээний хэлтэс ,Цагдаагийн 2 дугаар хэлтэс, 10 хорооны Засаг дарга нараас бүрдсэн ажлын хэсэг 10 болон 14 дүгээр хорооны зам дагуу нийтийн эзэмшлийн зам талбайд адууны чанасан мах, айраг худалдаж, хуушуур хайрах үйлчилгээ эрхэлж буй иргэдийн ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ, ЭРҮҮЛ АХУЙН ШААРДЛАГА ХАНГААГҮЙ , ХАЛДВАРТ ӨВЧИН ГАРАХ НӨХЦӨЛ БҮРДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ зогсоож , нүүлгэх арга хэмжээ авч ажиллалаа . Мөн Нийслэлд болон ногоон байгууламжид суурьшсан Мал бүхий иргэдийг зам чөлөөлүүлэн нүүлгэж ажиллаж байна.

 

 

 

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС