ӨЛЗИЙТИЙН АВТО ТЭЭВРИЙН ШАЛГАН НЭВТРҮҮЛЭХ ТОВЧОО ОНЦГОЙ КОМИССЫН АЛБАН ДААЛГАВАР ХЭРЭГЖҮҮЛЖ АЖИЛЛАНА

       Хан-уул дүүрэг дэх Өлзийтийн Авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх товчоо мал амьтан, тэдгээрийн түүхий эд, хууль бус ан , мод , жимс , эзэнгүй мал, байгалийн бүтээгдэхүүний хяналтыг эрчимжүүлэн ажиллаж байна. 

       Энэ өдөр тус дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн дарга,дүүргийн Онцгой Комиссын гишүүн Б. Алтантуяа улсын байцаагчдын хамт Онцгой Комиссын даргын албан даалгаврыг танилцуулж , авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх товчооны байцаагчиддаа мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөн ажиллалаа.

 

 

 

 

 

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС