ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕСДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн есдүгээр хуралдаан 2017 оны 07 дугаар сарын 26-ны өдөр боллоо.Тус хуралдаанаар дараах 6 асуудлыг хэлэлцлээ.

 Химийн хорт болон аюултай бодисыг импортлох, ашиглах, хадгалах, тээвэрлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуйн нэгжүүдэд хийсэн шалгалтын дүнгийн тухай  Байгаль орчны хяналтын улсын  байцаагч Г.Удвал;

Зоорь агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд хяналт шалгалт хийсэн дүнгийн тухай Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн  хяналтын улсын ахлах байцаагч Ц.Булган;

  • Хот суурин газрын хатуу хог хаягдлын цуглуулалт, тээвэрлэлт, устгалын байдалд хяналт шалгалт хийсэн дүнгийн тухай Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч М.Ариунаа;
  • Малын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний үйлдвэрүүдэд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Н.Одончимэг;
  • Ургамлын гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээдэхүүний үйлдвэрүүдэд төлөвлөгөөт шалгалт хийсэн дүнгийн тухай Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч Л.Баясгалан;
  • Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад хяналт шалгалт хийсэн дүнгийн тухай Хүнсний чанар, стандартын  хяналтын улсын ахлах байцаагч О.Нямдаваа нар танилцуулга хийлээ. 

 

 

 

 

                                                          НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР