ХАМТРАН АЖИЛЛАХ САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

     Сүхбаатар дүүрэг дэх Мэргэжлийн Хяналтын Хэлтэс, Сүхбаатар Нэгдсэн Эмнэлэг хооронд хамтын ажиллагааны санамж бичиг байгууллаа. Энэхүү санамж бичиг нь 2 талын хооронд зохион байгуулах бүхий л үйл ажиллагааны суурь баримт бичиг болох бөгөөд агуулгын хувьд дүүргийн иргэдэд нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр хамтарсан сургалт сурталчилгаа зохион байгуулж, мэдээ мэдээллээр хангах, туршлага солилцох, нөхөрсөг уулзалт хийх, спорт урлагийн хамтарсан тэмцээн зохион байгуулах зэрэг цаашид хамтран хийх үйл ажиллагаануудыг тусгасан байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС 

 

 

СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС