ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН НАЙМДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн наймдугаар хуралдаан 2017 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар 6 асуудал хэлэлцлээ. 

– Эмнэлгийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай 

– Эм хангамжийн байгууллагуудад хийсэн шалгалтын дүнгийн тухай

– Худалдааны байгууллагуудад хийсэн шалгалтын дүнгийн тухай

– Банк, даатгал болон зарим төрийн байгууллагад хийсэн шалгалтын дүнгийн тухай

– Ерөнхий боловсролын сургуулиудын үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын дүнгийн тухай

– Эрчимжсэн аж ахуйн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийсэн дүнгийн тухай

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР