ЭКСПОРТЫН МАХ, МАХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ТАВИГДАХ ЭРҮҮЛ АХУЙН ШААРДЛАГА СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

        Экспорт, импорт, Хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтсийн 2017 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Экспорт, импорт, Хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтсийн мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагчид, Улсын мал эмнэлэг, ариун цэврийн Төв лабораторитой хамтран “Экспортын мах, махан бүтээгдэхүүнд тавигдах мал эмнэлэг, ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Тус сургалтанд нийт 20 аж ахуй нэгж, иргэн хамрагдлаа.

 

 

 

 

ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, ХИЛИЙН ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС