ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ТАВИГДАХ МИКРОБИОЛОГИЙН ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

 

 

 

НМХГ-ЫН ТӨВ ЛАБОРАТОРИ