ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИЙН ТАНГАРАГ ӨРГӨЛӨӨ

      Монгол улсын Төрийн албаны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1 дэх хэсэгт заасны дагуу нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 51 албан хаагч Монгол Улсын Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангарагаа  өргөлөө.