ТИКА-ГААС НМХГ-Т ЗӨӨВРИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖИНЭ

Өнөөдөр Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар, БНТУ-ын Ерөнхий сайдын дэргэдэх Туркийн хамтын ажиллагаа зохицуулах агентлаг /ТИКА/-ийн Улаанбаатар хот дахь зохицуулалтын газраас мэргэжлийн хяналтын байгууллагын Авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх товчоодын ажлын байрны нөхцлийг сайжруулах, малын халдварт өвчинтэй тэмцэх зорилгоор зөөврийн ажлын байрны тусламж үзүүлэх төслийн санамж бичигт гарын үсэг зурах үйл ажиллагаа боллоо. Тус үйл явдалд БНТУ-аас Монголд суух Бүрэн эрхэт элчин сайд Ахмет Язал хүрэлцэн ирж байгууллагын хамтын ажиллагаанд амжилт хүслээ. Санамж бичигт НМХГ-ын дарга Л.Эрдэнэчулуун, ТИКА-гийн Улаанбаатар хот дахь хөтөлбөр зохицуулалтын газрын зохицуулагч Вейсэл Чифтжи нар гарын үсэг зурлаа. Төслийг Туркийн хамтын ажиллагаа зохицуулах агентлагаас санхүүжүүлж байгаа юм. Одоогийн авто тээврийн товчоод нь албан ажлын хэрэгцээ, олон улсын шаардлагад хангасан явуулын ажлын байргүй, дулаан хувцас тоног төхөөрөмж, зөрчилтэй тээврийн хэрэгслийг саатуулах хашаа, камер, хөдөлгөөнт зөөврийн байргүй, газар дээр нь шинжилгээ хийх боломж нөхцөл байхгүй байна. Уг төсөл хэрэгжсэнээр ажлын байрны орчин нөхцөл сайжирч, 24 цагийн хяналт шалгалтыг чанартай хийж гүйцэтгэх, нийслэл хот руу хөдөө орон нутгаас мал амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд халдварт өвчин тархах эрсдлийг бууруулах, аливаа эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх боломж бүрдэх юм. Мөн мал амьтны шилжилт хөдөлгөөн, хорио цээрт бүсээс ирсэн мал, амьтан, бусад зөрчилтэй тээврийн хэрэгсэл саатуулагдсан тохиолдолд газар дээр нь очин байрлаж, хяналт тавин ажиллах нөхцөл бүрдэх юм.

TİKA’DAN ULANBATOR MESLEKİ DENETİM MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE MOBİL OFİS DESTEĞİ
TİKA Ulanbator Program Koordinatörlüğü ile Ulanbator Mesleki Denetim Genel Müdürlüğü arasında bulaşıcı hastalıklarla mücadele için mobil ofisi temini proje anlaşması imzalanmıştır.
Bashe konu projenin gerçekleştirilmesi, Moğolistan’ın 22 vilayeti ve 360 ilçesinden Ulanbator’a gelen hayvan, bitki ve bunlardan elde edilen hammadde ve ürünlerinin karantinası, güvenliği ve başkentin bulaşıcı hastalıklardan korunması amacıyla denetim sağlayan memurlarının iş yeri ve çalışma ortamının iyileştirilmesine katkı sağlamanın yanı sıra Ulanbator halkının kamu sağlığına da katkıda bulunulacaktır. Proje anlaşması imza törenine T.C. Ulanbator Büyükelçisi Ahmet YAZAL, TİKA Ulanbator Program Koordinatörü Veysel ÇİFTCİ, Ulanbator Mesleki Denetim Müdürü L. Erdenechuluun, Müdür Yardımcısı, S. Davaasuren ve denetçiler katılmıştır. T.C. Ulanbator Büyükelçisi Ahmet YAZAL yaptığı konuşmasında, Moğolistan’ın çeşitli sektörlerine yönelik proje ve faaliyetler gerçekleştiren TİKA’nın çalışmalarının önemine değinerek kendisi de Ulanbator’da yaşayan bir fert olarak kamu sağlığına önemli bir katkı sağlacak bu projenin hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ulanbator Mesleki Denetim Müdürü L. Erdenechuluun konuşmasında TİKA ile kurumları arasında 2009’dan bu yana işbirliğinin devam etmesinden duyduğu memnuniyeti belirttikten sonar bu yeni projeden faydalanacakların sadece denetçiler değil Ulanbator halkının tamamı olduğunu ifade etti. Ayrıca, bu proje ile denetim görevini uluslararası standartlara uygun olarak devam ettireceklerini söyledi.TİKA Ulanbator Program Koordinatörü Veysel ÇİFTCİ törendeki konuşmasında eğitimden sağlığa, sağlıktan turizme, altyapı, tarım ve hayvancılık sektörüne kadar her alanda 22 yıldır faaliyet gösteren TİKA olarak Moğolistan’ın kalkınması için Türkiye’nin her alandaki bilgi ve tecrübelerini Moğolistan’a aktarmak amacıyla proje ve faaliyetlere devam edileceğini belirtti.

ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ ХЭЛТЭС