МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН САЛБАРТ ТОГТВОР СУУРЬШИЛ, ИДЭВХИ ЗҮТГЭЛТЭЙ АЖИЛЛАСАН АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧДЫГ ШАГНАЖ УРАМШУУЛЛАА

     Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын ажилтны өдрийг тохиолдуулан хяналтын салбарт олон жил тогтвор суурьшил, идэвхи зүтгэлтэй ажиллаж Монгол улсын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх үйлсэд хувь нэмэр оруулж, ажил хөдөлмөрөөрөө тэргүүлсэн нийт 47 ажилтан, албан хаагчдыг шагнан урамшууллаа.