ИОНЖУУЛАГЧ ЦАЦРАГИЙН ҮҮСГҮҮР АШИГЛАН ӨВЧТӨНД ЭМЧИЛГЭЭ, ОНОШИЛГОО ХИЙХ ҮЕД АНХААРАХ АСУУДАЛ

 

 

 

ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС