JCI– АЗИ НОМХОН ДАЛАЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТЫН ҮЕД АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГУУЛАХААР ХЯНАЛТ ТАВИН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Чуулга уулзалтын үеэр зохион байгуулагдаж буй арга хэмжээний үеэр эрсдэлээс хамгаалан, аюулгүй байдлыг хангуулахаар 20 зочид буудал, 46 нийтийн хоолны үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, 8 диско клуб, 5 катеринг үйлчилгээнд урьдчилан сэргийлэх хяналт хийж 200 гаруй албан хаагч, улсын /ахлах/ байцаагч нар зөвлөн туслан ажиллаж байна. Шалгалтын явцад 257 зөрчил илрүүлж 135-ыг газар дээр нь арилгуулж, арга хэмжээг шуурхай аван ажиллаж байна.

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР