“МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАГ” ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2017 оны 05 дугаар сарын 25-ны өдөр “Тэнгис” кино театрын Их танхимд нийт ажилтан албан хаагчдад зориулан “Мэдээллийн цаг” зохион байгууллаа. Тус мэдээллийн цагийн зорилго нь албан хаагчдын сахилга хариуцлага, ёс зүйн харилцаа, хуулийн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэгдлээ.

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР