ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн тавдугаар хуралдаан 2017 оны 05 дугаар сарын 24-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар “Номын сангийн стандартын хэрэгжилтийг шалгасан шалгалтын дүнгийн тухай”, “Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэгч, дамжуулах, түгээх, хангах байгууллагуудад хийсэн хяналт шалгалт”- ын талаар хэлэлцлээ.

Нэгдүгээр асуудал

Номын сангийн стандартын хэрэгжилтийг шалгасан шалгалтын дүнгийн тухай

 

Хоёрдугаар асуудал

Цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэгч, дамжуулах, түгээх, хангах байгууллагуудад хийсэн хяналт шалгалтын дүнгийн тухай