ХҮҮХДИЙН ЗУСЛАНД ТАВИГДАХ АРИУН ЦЭВЭР, ЭРҮҮЛ АХУЙН ШААРДЛАГА” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

МХЕГ-ын Эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын газартай хамтран 2017 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр “Хүүхдийн зусланд тавигдах ариун цэвэр, эрүүл ахуйн шаардлага”  сэдэвт  сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд Нийслэлийн ногоон бүсэд үйл ажиллагаа явуулах 16 зуслангийн удирдлага, эмч, тогооч нийт 35 гаруй иргэн оролцов.

 

 

 

 

ЭРҮҮЛ МЭНД, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС