“СОС МЕДИКА МОНГОЛИЯ” ОЛОН УЛСЫН ЭМНЭЛЭГТ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЛЭЭ

СОС Медика Монголия олон улсын эмнэлэгт эмчилгээ, эрүүл ахуй халдвар хамгаалал, эм биобэлдмэлийн 3 чиглэлээр хяналт шалгалт хийж, дүнгийн хурал хийлээ.

 

 

 

ЭРҮҮЛ МЭНД, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС