“МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ СУРТАЛЧЛАН ТАНИУЛАХ ӨДӨРЛӨГ”-ИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

2017 оны 05 дугаар сарын 19-ны өдөр Сүхбаатарын талбайд хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг олон нийтэд таниулан сурталчлах, төрийн үйлчилгээг ил тод болгох зорилгоор “Мэргэжлийн хяналтын үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах өдөрлөг”-ийг зохион байгуулж байна.

 

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР