“ИОНЖУУЛАГЧ ЦАЦРАГ, ЦАЦРАГААС ХАМГААЛАХ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн “ Өргөө” амаржих газарт 2017 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдөр тус эмнэлгийн их эмч, эмнэлгийн ажилтан, албан хаагчдад ионжуулагч цацраг, түүний төрөл, хэрэглээ, ионжуулагч цацрагаас өөрийгөө болон өвчтөнг хэрхэн хамгаалах, “Ионжуулагч цацраг, цацрагаас хамгаалах арга” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтад тус эмнэлгийн 98 албан хаагч хамрагдлаа.

 

 

ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС