“СТРЕСС ТҮҮНЭЭС ГАРАХ АРГА ЗАМ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

БЗД дэх МХХ-ийн даргын баталсан хөтөлбөрийн дагуу “Стресс түүнээс гарах арга зам” сэдэвт сургалтыг 2017 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр зохион байгуулав. Сургалтанд хэлтсийн улсын /ахлах/ байцаагч нар оролцлоо.

Сургалтыг МУБИС-ын Тахи судлалын төвийн сэтгэл судлаач А.Баярхүү урилгаар оролцлоо.

 

 

 

 

 

БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС