НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН СОЁЛ УРЛАГИЙН ОРДНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЛЭЭ

Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын Газрын даргын баталсан “Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх” хөтөлбөрийн дагуу Налайх дүүргийн Соёл урлагийн ордны үйл ажиллагаанд болон дүүргийн нутаг дэвсгэрт орших үл хөдлөх дурсгалын бүртгэл, хадгалалт, хамгаалалтын байдалд зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ.

 

 

                        Анхны уурхай ажиллаж байсан түүхэн дурсгалт газар

 

 

 

 

ЭРҮҮЛ МЭНД, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС