ЭРХ БҮХИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ЗӨВШӨӨРӨЛГҮЙ TАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ ХЭТРҮҮЛЭН ХАШАА БАРЬСАН ЗӨРЧЛИЙГ АРИЛГУУЛЛАА

НМХГ-ын даргын баталсан 02-01/261 дугаартай удирдамжийн дагуу эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүй эзэмшил газрынхаа хэмжээнээс хэтрүүлсэн газар эзэмшиж, ашиглаж буй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хийж байна. Шалгалтаар Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороонд байрлах Г.Лхагвасүрэн нь зөвшөөрөлгүй хашсан 861 м.кв талбайг өөрийн хөрөнгөөр чөлөөлж, зөрчлөө арилгалаа.

 

 

 

 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС