НИЙСЛЭЛИЙН НОГООН БҮСЭД АЖИЛЛАХ ХҮҮХДИЙН ЗУСЛАНГИЙН УДИРДЛАГУУД, АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

2017 оны 05 дугаар сарын 10 ны өдөр Гэр бүл, хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар, Нийслэлийн хүүхэд, гэр бүл төлөвлөлтийн газар, Зуслангуудын холбоотой хамтран Нийслэлийн ногоон бүсэд ажиллах хүүхдийн зуслангууд бэлтгэл ажлыг хэрхэн хангах, хүнсний аюулгүй байдал сэдэвт сургалтыг Олон улсын Найрамдал зуслан дээр зохион байгууллаа.Сургалтанд зуслангийн удирдлага, ажилтанууд нийт 80 гаруй хүн оролцов.

 

 

 

ЭРҮҮЛ МЭНД, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС