АШИГЛАЛТЫН БОЛОН ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЭЗЭМШИГЧ ДАРААХ ҮНДСЭН БИЧИГ БАРИМТГҮЙ БОЛ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХГҮЙ

 

 

 

ХАН-УУЛ ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС