ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДӨРӨВДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн дөрөвдүгээр хуралдаан 2017 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар “Агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэрүүдэд хийсэн хяналт шалгалтын тухай”, “Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалт”-ын талаар хэлэлцлээ.

Нэгдүгээр асуудал

Агаарын бохирдлын томоохон суурин эх үүсвэрүүдэд хийсэн хяналт шалгалтын тухай

Хоёрдугаар асуудал

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд хийсэн шалгалтын дүнгийн тухай

 

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР