“ХОГГҮЙ ХОРОО, МАНАЙ ГУДАМЖ-ЦЭВЭР ГУДАМЖ” ГАРГАЛАА

Налайх дүүргийн 3 дугаар хороонд дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн улсын /ахлах/ байцаагчид ажиллалаа. Тус хороонд ажиллах үеэр хорооны Засаг дарга I-р улиралын тайлангаа иргэд, хөдөлмөрчдөд танилцуулж, энэ үеэр  Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс, хорооны Засаг дарга, хэсгийн ахлагч нартай хамтран “ХОГГҮЙ ХОРОО, МАНАЙ ГУДАМЖ-ЦЭВЭР ГУДАМЖ” уриалга гаргаж, хамтран ажиллах хөтөлбөр гарган цаашид хийх ажлаа хэлэлцлээ.

 

 

НАЛАЙХ ДҮҮРЭГ ДЭХ МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС