“ДЭД БҮТЦИЙН ХЯНАЛТАНД-ТАНЫ ОРОЛЦОО” САРЫН АЯН НЭЭЛТЭЭ ХИЙЛЭЭ

 “Дэд бүтцийн хяналтанд -Таны оролцоо” сэдэвт аян нээлтээ хийлээ. Тус аян 2017 оны 04 сарын 14-нөөс 05 дугаар сарын 15 хүртэл сарын хугацаанд зохион байгуулагдана. Сарын аяныг хөтөлбөрийн дагуу 4 чиглэлээр зохион байгуулна.
1. Барилга байгууламж, хот байгуулалт, өргөх механизм, барилгын материалын хяналт,
2. Авто тээвэр авто замын хяналт
3. Газрын тос хий хэмжилзүйн хяналт
4. Цахилгаан дулааны эрчим хүч, усан хангамж, ариутгах татуулга, харилцаа холбооны шугам сүлжээний хяналтын чиглэлээр зохион байгуулагдана.

 
 
 
ДЭД БҮТЦИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС