ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ӨРГӨТГӨСӨН НЭГДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

          Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн нэгдүгээр хуралдаан 2017 оны 04 дүгээр сарын 13-ны өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар чиглэл болон дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсүүд 1 дүгээр улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлангаа танилцууллаа. Тайлангийн явцтай МХЕГ-ийн дарга Н.Цагаанхүү танилцаж, цаашид хэрхэн ажиллах талаар үүрэг чиглэл өгч, албан хаагчдад амжилт хүсэв.

 
Хэлтсүүдийн 1 дүгээр улирлын үйл ажиллагааны тайлантай танилцана уу.
 
Чиглэлийн хэлтсүүд

Эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын хяналтын хэлтсийн дарга Д.Цэнд-Аюуш 2017 оны 1 дүгээр улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлангаа танилцууллаа.   

Байгаль орчин, геологи, уул уурхайн хяналтын хэлтсийн дарга Д.Бат-Өлзий 2017 оны 1 дүгээр улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлангаа танилцууллаа.    

Цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн дарга Н.Гэрэлт-Од 2017 оны 1 дүгээр улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлангаа танилцууллаа.  

Хүнсний аюулгүй байдал, хөдөө аж ахуйн хяналтын хэлтсийн дарга Д.Энхбат 2017 оны 1 дүгээр улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлангаа танилцууллаа.  

 

Дэд бүтцийн хяналтын хэлтсийн дарга Н.Гантулга 2017 оны 1 дүгээр улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлангаа танилцууллаа.  

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын, тусгай хяналтын хэлтсийн дарга И.Баттөгс 2017 оны 1 дүгээр улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлангаа танилцууллаа. 

Экспорт, импорт хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтсийн дарга Б.Оргил 2017 оны 1 дүгээр улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлангаа танилцууллаа.   

Төв лабораторийн эрхлэгч М.Бадамцэцэг 2017 оны 1 дүгээр улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлангаа танилцууллаа.  

Дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсүүд

Баянгол дүүрэг дэх МХХ-ийн Б.Нарангэрэл 2017 оны 1 дүгээр улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлангаа танилцууллаа. 

 

Баянзүрх дүүрэг дэх МХХ-ийн дарга В.Батсайхан 2017 оны 1 дүгээр улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлангаа танилцууллаа. 

Сүхбаатар дүүрэг дэх МХХ-ийн Тасгийн дарга П.Даваатөмөр 2017 оны 1 дүгээр улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлангаа танилцууллаа.

Сонгинохайрхан дүүрэг дэх МХХ-ийн хэлтсийн дарга Г.Ганхүү 2017 оны 1 дүгээр улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлангаа танилцууллаа.

Хан-Уул дүүрэг дэх МХХ-ийн хэлтсийн дарга Б.Алтантуяа 2017 оны 1 дүгээр улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлангаа танилцууллаа.

Налайх дүүрэг дэх МХХ-ийн Тасгийн дарга Н.Даваахүү 2017 оны 1 дүгээр улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлангаа танилцууллаа.

Багануур дүүрэг дэх МХХ-ийн дарга Ч.Болдбаяр 2017 оны 1 дүгээр улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлангаа танилцууллаа.

Чингэлтэй дүүрэг дэх МХХ-ийн дарга Д.Хишигбаатар 2017 оны 1 дүгээр улиралд хийж гүйцэтгэсэн ажлын тайлангаа танилцууллаа.

 

 

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР