"/> 6 АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ТҮТГЭЛЗҮҮЛЭХ САНАЛЫГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

6 АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ТҮТГЭЛЗҮҮЛЭХ САНАЛЫГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ

ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭ НЗД-ын 2020 оны А/223 дугаартай захирамжийн хүрээнд 2129 аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд 2 төрлийн мэдэгдэл хүргүүлж, 794 аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний үйл ажиллагааг түр хугацаагаар зогсоож, 269 улсын /ахлах/ байцаагч мэдэгдэл хүргүүлж, биелэлтэд хяналт тавьж ажиллаж байна. Цагийн хуваарийн мөрдөлтийн байдалд шөнийн шалгалтыг баар 726, ресторан 475, кафе 120, хүнсний дэлгүүр 429, нийт 1750 аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг хамруулан хяналт тавьж ажилласан. Зөрчилтэй үйл ажиллагаа явуулж байсан 10 аж ахуйн нэгж, 2 иргэнд 12770.0 мянган төгрөгийн шийтгэл ногдуулан, 6 аж ахуйн нэгжийн согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрлийг түтгэлзүүлэх саналыг УБЗАА-нд, 1 аж ахуйн нэгжийн караоке үйлчилгээ явуулах зөвшөөрлийг хүчингүй болгох саналыг НСУГ-т тус тус хүргүүлсэн. Хяналт шалгалт үргэлжилж байна.