"/> ЭМИЙГ ЭМЧИЙН ЖОРГҮЙ ОЛГОСОН ЗӨРЧЛИЙГ ЗОГСООЛОО

ЭМИЙГ ЭМЧИЙН ЖОРГҮЙ ОЛГОСОН ЗӨРЧЛИЙГ ЗОГСООЛОО

Иргэнээс ирүүлсэн гомдлын дагуу хэлтсийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгчийн баталсан 02-15/03 дугаартай удирдамжийн хүрээнд “Задь тун” ХХК-ийн Эмийн санд хяналт шалгалт хийхэд жор баригч нь эмийг эмчийн жоргүй олгосон зөрчил илэрсэн тул Зөрчлийн тухай хуулийн хүрээнд шийтгэлийн арга хэмжээ авч бүрэн барагдуулж ажиллалаа.